CATÀLEG

Títol: "Línies en equilibri"
Autors: Manel Prieto Ministral
Format: Llibre d'artista
Data de publicació: Juny 2021
Preu:

Línies en equilibri de Manel Prieto Ministral