Crítics, Críticos, Critics, Critiques
ABRACADABRA. Glosario de las palabras mágicas, Glossari de les paraules màgiques, Glosary of Magic Words, Glossaire del mots magique
LO PRÓXIMO Apuntes de Touba (Senegal)
Sense paraules
Línies en equilibri de Manel Prieto Ministral
Crítics de Pere Pich
Som el que llegim
Carpeta obra gràfica