Condicions generals de la Compra

Al fer una comanda d’un Producte a través del Web, el Client declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per a contractar els Productes que s’hi ofereixen.

Les Condicions Generals de Compra apliquen únicament a les compres de Productes realitzades per Clients a través del Web

La contractació de Productes oferts a través del Web comporta l’acceptació de les Condicions Generals de Compra.

Comandes

Per a procedir a la contractació dels Productes, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment previstos i afegir-los a la cistella de compra que es generarà a mesura que es vagin seleccionant els Productes a comprar.

El Client es compromet a fer ús del Web només per a fer comandes legalment vàlides i, per tant, a facilitar de manera certa i correcta la informació requerida.

Preu i forma de pagament

El preu dels Productes serà el que s’indiqui en Euros al Web i inclourà l’IVA i/o, si escau, qualsevol altre impost i/o taxa que resulti aplicable al territori d’aplicació. Únicament caldrà afegir-hi les despeses d’enviament

El Client podrà efectuar el pagament dels Productes contractats mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament previstos a la pàgina principal del Web. En el cas que el pagament es faci a través de targetes bancàries, el Client haurà d’incloure el número de targeta de dèbit/crèdit, així com la informació addicional que li sigui requerida en el procediment de compra.